11th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

14-16 June 2019
Neum, Bosnia and Herzegovina
Quality 11. NAUČNO-STRUČNI SKUP
S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

14-16 juni 2019
Neum, Bosna i Hercegovina
    Call for papers  |  Poziv autorima i učesnicima  
Quality 2019
  Home
Call for Papers
Topics
Important Dates
Organizers
Scientific Committee
Venue
Conference Fee
Proceedings
Contact
Kvalitet 2019
  Početna stranica
Poziv autorima i učesnicima
Tematika
Značajni datumi
Organizatori
Naučni odbor
Vrijeme i mjesto održavanja
Kotizacija
Zbornici radova
Kontakt
Fotografije / Photos:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Zbornici radova / Proceedings:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Quality 2001
Quality 1999
Kotizacija  

Kotizacija za autore i učesnike Skupa je 300 KM (uključujući i članove naučnog odbora i predsjedavajuće sekcija).

Kotizacija obuhvata: zbornik radova sa skupa sa pratećim materijalima, prisustvo svim sekcijama i prezentacijama, osvježenje i piće dobrodošlice.

Učesnici i autori iz Bosne i Hercegovine svoje kotizacije (300,00 KM)
mogu uplatiti na sljedeći račun:

Institut za privredni inženjering Zenica, račun kod:
ASA Banka d.d. Sarajevo, 1340100000195769
Općina: 103
sa naznakom "Kotizacija za KVALITET 2019"
(na uplatnici navesti ime i prezime i oficijelni broj rada Q19-xxx)
UNIVERSITY OF ZENICA
(Bosnia and Herzegovina)

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING


UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Germany)ASOCIJACIJA ZA KVALITET
U BOSNI I HERCEGOVINI
QUALITY ASSOCIATION
of BOSNIA and HERZEGOVINA
IPI
INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING

Proceedings indexed in:
Index Copernicus
ICV 2013: 4.56

EBSCO
Engineering Source


Google Scholar

Global Impact Factor
GIF 2015: 0.534
Webmaster | Ažurirano 13.11.2018