11th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

14-16 June 2019
hotel SUNCE Neum, Bosnia and Herzegovina
Quality 11. NAUČNO-STRUČNI SKUP
S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

14-16 juni 2019
hotel SUNCE Neum, Bosna i Hercegovina
 
Quality 2019
  Home
Call for Papers
Topics
Important Dates
Organizers
Scientific Committee
Venue
Conference Fee
Final Program
Proceedings
Contact
Kvalitet 2019
  Početna stranica
Poziv autorima i učesnicima
Tematika
Značajni datumi
Organizatori
Naučni odbor
Vrijeme i mjesto održavanja
Kotizacija
Finalni Program
Zbornici radova
Kontakt
Fotografije / Photos:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Zbornici radova / Proceedings:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Quality 2001
Quality 1999
Sponzor: 
BH Telecom
Zbornici radova - Conference Proceedings  
QUALITY PROCEEDINGS
EDITORS: Dr. Safet Brdarević, Dr. Sabahudin Jašarević
ISSN 1512-9268
Quality 2019 14-16 June 2019 Neum, Bosnia and Herzegovina 86 papers
Quality 2017 17-19 May 2017 Neum, Bosnia and Herzegovina 79 papers
Quality 2015 10-12 June 2015 Neum, Bosnia and Herzegovina 96 papers
Quality 2013 06-08 June 2013 Neum, Bosnia and Herzegovina 102 papers
Quality 2011 01-04 June 2011 Neum, Bosnia and Herzegovina 190 papers
Quality 2009 04-07 June 2009 Neum, Bosnia and Herzegovina 163 papers
Quality 2007 06-09 June 2007 Neum, Bosnia and Herzegovina 120 papers
Quality 2005 09-12 November 2005 Fojnica, Bosnia and Herzegovina 87 papers
Quality 2003 13-14 November 2003 Zenica, Bosnia and Herzegovina 86 papers
Quality 2001 08-09 November 2001 Zenica, Bosnia and Herzegovina 58 papers
Quality 1999 11-12 November 1999 Zenica, Bosnia and Herzegovina 48 papers

NAPOMENA:
Stručno - naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.
DISCLAIMER:
Professional - scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

RECENZIRANJE:
Autor šalje rad e-mailom.
Urednik provjerava strukturu rada prema Uputama za autore kako bi se uvjerio da rad sadrži potrebne dijelove i stilizaciju.
Urednik šalje pozive članovima Naučnog odbora za koje smatra da bi bili prikladni recenzenti.
Potencijalni recenzenti se izjašnjavaju na osnovu vlastite stručnosti, sukoba interesa i dostupnosti. Oni zatim prihvaćaju ili odbacuju da budu recenzenti. Ako je moguće, pri odbijanju, mogu predložiti alternativne recenzente.
Recenzent čita rad, kako bi napisao detaljnu recenziju prema obrascu za recenziranje. Recenzija se zatim šalje uredniku, uz preporuku da se rad prihvati sa ili bez izmjena ili da se odbije.
Urednik šalje e-mail o odlukama autoru, uključujući sve relevantne komentare recenzenata (anonimizrane).
Ako je prihvaćen, rad se priprema za objavljivanje. Ako je članak odbijen ili je vraćen na veće ili manje izmjene, urednik treba uključiti konstruktivne komentare recenzenata kako bi pomogao autoru poboljšati rad. U ovom trenutku, i recenzenti se obavještavaju putem e-maila, uz obavijest o ishodu njihove recenzije. Ako je papir vraćen na izmjene, recenzenti bi trebali očekivati ​​da će primiti novu verziju, osim ako nisu odbili daljnje recenziranje. Kada su predložene samo male izmjene, konačni pregled će izvršiti urednik.
THE PEER REVIEW PROCESS:
The author submits the paper by email.
The editor checks the paper’s structure against the Author Guidelines to make sure it includes the required sections and stylizations.
The editor sends invitations to members of the Scientific Committee he believes would be appropriate reviewers.
Potential reviewers consider the invitation against their own expertise, conflicts of interest and availability. They then accept or decline. If possible, when declining, they might also suggest alternative reviewers.
The reviewer reads the paper, in order to write a detailed review according to the review form. The review is then submitted to the editor, with a recommendation to accept it with or without modifications, or to reject it.
The editor sends a decision email to the author including any relevant reviewer comments (anonymized).
If accepted, the paper is prepared for publishing. If the article is rejected or sent back for either major or minor revision, the editor should include constructive comments from the reviewers to help the author improve the article. At this point, reviewers are also informed by email letting them know the outcome of their review. If the paper was sent back for revision, the reviewers should expect to receive a new version, unless they have opted out of further participation. However, where only minor changes were requested this follow-up review might be done by the editor.

OTVORENI PRISTUP:
Ovaj zbornik je publikacija s otvorenim pristupom što znači da je sav sadržaj dostupan besplatno, bez naknade za korisnika ili njegovu/ njenu instituciju. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati, ili postavljati linkove na tekstove članaka u ovom zborniku ne tražeći prethodno odobrenje izdavača ili autora. To je u skladu s definicijom BOAI otvorenog pristupa.
OPEN ACCESS:
This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Proceedings indexed in:
EBSCO
Engineering SourceUNIVERSITY OF ZENICA
(Bosnia and Herzegovina)

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING


UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Germany)ASOCIJACIJA ZA KVALITET
U BOSNI I HERCEGOVINI
QUALITY ASSOCIATION
of BOSNIA and HERZEGOVINA
IPI
INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING

Proceedings indexed in:

EBSCO
Engineering Source
Webmaster | Ažurirano 22.05.2019