Author(s):Keywords:
Ibrahim Plančić, Malik Čabaravdić, Benjamin Muhamedbegović (B&H)akreditacija, osiguravanje kvaliteta, visoko obrazovanje
Abstract:
Akreditacija, kao i ponovna akreditacija je proces kojim se na osnovu vanjske revizije i ocjene kvaliteta potvrđuje da je visokoškolska ustanova u svom radu ispunila propisane standarde i kriterije. Kriteriji su jedinstveni i obavezni za sve visokoškolske ustanove bilo da su one javne ili privatne. Akreditacija je indirektno i zakonom propisana obaveza visokoškolskih institucija, jer je akreditirana i licencirana visokoškolska ustanova jedina ovlaštena dodjeljivati akademske titule i zvanja, odnosno izdavati diplome. Pored toga akreditacioni procesi se suštinski provode s ciljem unaprijeđenja sistema kvaliteta, a samim tim i ostvarenje brojnih benefita koje akademske institucije mogu ostvariti kontinuiranom implementacijom priznatog, odnosno akreditiranog sistema osiguravanja kvaliteta na nivou programa, fakulteta ili univerziteta na nacionalnom i internacionalnom nivou. U radu su predstavljena iskustva istovremene institucionalne reakreditacije jednog univerziteta i akreditacije pet studijskih programa. Kroz sistematizaciju provedenih aktiivnosti, identifikaciju problema i definisanje strateških pravaca za daljnji razvoj koncepta osiguravanja kvaliteta na ovom univerzitetu izvedene su i preporuke koje mogu poslužiti za poboljšanje procesa akreditacije u visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Preporuke mogu da posluže i kao podsticaj za efikasnu pripremu institucija, odnosno sveobuhvatniju akreditaciju studijskih programa u BiH po normalizovanju prilika nakon pandemije virusom covid 19.
Cite as:
Plančić I, Čabaravdić M and Muhamedbegović B (2021) Iskustva iz procesa reakreditacije – preporuke i podsticaj za nastavak razvoja sistema osiguravanja kvaliteta. Quality 2021 (S.Brdarević, S. Jašarević, editors)”, ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 17-19 June 2021., pp. 337-342
051-Q21-034


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles