Author(s):Keywords:
Senad Balić, Faruk Unkić (B&H)PLM, životni ciklus proizvoda, BME Tešanj, PTC Creo, Windchill
Abstract:
Upravljanje životnim ciklusom proizvoda (eng. Product Lifecycle Management – PLM) predstavlja poslovnu aktivnost upravljanja proizvodom na najefikasniji način. Zasnovano na životnom ciklusu, upravljanje omogućava praćenje i kontroliranje cjelokupnog životnog ciklusa od početnih ideja za konstruiranjem proizvoda do odlaganja i reciklaže proizvoda. PLM obuhvatajući faze životnog ciklusa proizvoda predstavlja sistemski kontrolirani pristup za upravljanje i razvoj proizvoda i informacija vezanih za proizvod. PLM omogućava upravljanje i kontrolu nad proizvodnim procesima (konceptualna ideja, konstruiranje i razvoj, izrada prototipa, proizvodnja), distributnivnim procesima (prodaja, distribucija) kao i procesima koji su u direktnoj povezanosti sa upotrebom proizvoda, postprodajnom uslugom i reciklažom. BME predstavlja kompaniju u sklopu međunarodne grupacije “Group Jumbo Groenewegen” sa osnovnom djelatnosti u oblasti izrade kamionskih prikolica. Strateški pritup u poslovanju su rezultirali internacionalnim plasmanom i ostvarenjem međunarodne saradnje. Kontinuirani rast u poslovanju je rezultirao proširenjem kapaciteta, uz mogućnost izrade različitih metalnih konstrukcija u skladu sa zahtjevima kupaca. U svrhu dobivanja informacija o značaju primjene PLM strateškog pristupa u razvoju proizvoda analizirana je situacija u kompaniji BME Tešanj i pokazalo se da su postignuta značajna unaprjeđenja koja su omogućena PLM pristupom u savremnim proizvodnim sistemima uz primjenu odgovarajućeg softversko g rješenja, kao što je softwer iz serije PTC Creo i Windchill. Cilj rada je da istraži uticaje provedbe primjene PLM strateškog pristupa u kompaniji BME Tešanj i spoznaje o primjenjenim softverskim rješenjima u realizaciji strategije razvoja proizvoda.
Cite as:
Balić S and Unkić F. (2021) Razvoj proizvoda primjenom principa PLM strateškog pristupa u kompaniji „BME d.o.o Tešanj“. Quality 2021 (S.Brdarević, S. Jašarević, editors)”, ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 17-19 June 2021., pp. 435-442
064-Q21-112


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles