Author(s):Keywords:
Edin Begović, Ibrahim Plančić, Sabahudin Ekinović, Ramiza Mujanović (B&H)MQL, quality of machined surface, Rz, regression analysis
Abstract:
Konvencionalna sredstva za hlađenje i podmazivanje (SHP) pri obradi metala na bazi mineralnih ulja štetna su za životnu sredinu i zdravlje ljudi i uzrokuju dodatne troškove proizvodnje. Kao rezultat toga, SHP sredstva su prepoznata kao glavni problem pri postizanju samoodrživog procesa obrade, zbog čega se alternativne tehnike hlađenja i/ili podmazivanja sve više razvijaju. S tim u vezi, jedan od pravaca razvoja je strategija kombinovanja različitih alternativnih tehnika koje se međusobno mogu nadopunjavati. U ovom radu istražena je primjena MQL (minimum quantity lubrication) tehnike podmazivanja kao mogućeg ekološki prihvatljivog rješenja za struganje čelika Č.1530. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj režima obrade na hrapavost obrađene površine, tačnije na faktor Rz, koji predstavlja srednju visinu neravnina za pet najviših i pet najnižih tačaka profila na referentnoj dužini. Stoga je provedeno eksperimentalno istraživanje u kojem su varirani posmaci, brzina rezanja i dubina rezanja, te mjerena vrijednost faktora hrapavosti površine. Na osnovu dobijenih rezultata, koji su simulirani u MS Excel-u uz pomoć regresione analize, dobijeni su modeli koji najbolje opisuju zavisnost faktora Rz od načina obrade (brzina, posmak, dubina). Uočeno je da brzina ima najveći utjecaj na hrapavost obrađene površine, odnosno faktor Rz.
Cite as:
Edin Begović, Ibrahim Plančić, Sabahudin Ekinović, Ramiza Mujanović (2023). Istraživanje hrapavosti obrađene površine pri MQL obradi čelika Č.1530. Quality 2023 (S. Jašarević, S. Brdarević, editors), ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 19-21 June 2023., pp. 35-42
006-Q23-058


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles