Author(s):Keywords:
Ibrahim Plančić, Malik Čabaravdić, Edin Begović (B&H)Inkrementalno oblikovanje lima, roboforming, kvalitet proizvoda
Abstract:
Inkrementalno oblikovanje ili deformisanje sa parcijalnim zahvatom alata je jedan od najstarijih vidova oblikovanja metala pri kojem se finalni izradak oblikuje sukcesivnim, odnosno parcijalnim djelovanjem alata na obradak. Međutim, intenzivnija primjena inkrementalnih postupaka oblikovanja u industrijskoj praksi započinje tek u prvoj polovini XXI vijeka kada dolazi do ubrzanog razvoja novih postupaka inkrementalnog deformisanja. Posebno je to izraženo u oblasti oblikovanja lima. S tim u vezi, danas se inkrementalno oblikovanje lima definiše kao savremeni postupak obrade deformisanjem kojim se pružaju nove i znatno bolje mogućnosti preoblikovanja tankostijenih limova u finalne proizvode. Osnovne specifičnosti ovog postupka oblikovanja se odnose na znatno duže trajanje procesa i manje potrebne sile deformisanja, te se ono koristi uglavnom za proizvodnju dijelova u manjim serijama ili prototipova kompleksnijih geometrijskih formi i većih gabarita. Postupak inkrementalnog oblikovanja pokazuje veliku fleksibilnost, ne zahtijeva skupe alate i može se izvoditi na različitim mašinama uključujući posebne mašine za inkrementalno oblikovanje, CNC glodalice, a u novije vrijeme i sve učestaliju primjenu industrijskih robota. U radu su predstavljene osnovne specifičnosti postupka inkrementalnog oblikovanja koji se izvodi primjenom industrijskih robota sa identifikacijom uticajnih parametara na kvalitet oblikovanih dijelova, a na bazi provedenih istraživanja na Katedri za proizvodne sisteme (LPS) Ruhr univerziteta u Bochumu. Istraživanja su bazirana na optimiranju sile deformisanja i dobijanju tačnije geometrije finalnih proizvoda. Iskustva i rezultati provedenih istraživanja predstavljaju osnovu za definisanje preporuka efikasnije implementacije predmetnog postupka u industrijskoj praksi i laboratorijama visokoškolskih institucija.
Cite as:
Ibrahim Plančić, Malik Čabaravdić, Edin Begović. (2023) Specifičnosti i uticajni parametrina kvalitet izradaka pri inkrementalnom oblikovanju lima primjenom robota. Quality 2023 (S. Jašarević, S. Brdarević, editors), ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 19-21 June 2023., pp. 51-58
008-Q23-076


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles