Author(s):Keywords:
Ibrahim Plančić, Eldina Džulić (B&H)duboko izvlačenje, kućište filtera, kvalitet proizvoda
Abstract:
Jedan od najznačajnijih postupaka prerade limova je duboko izvlačenje. Predmetnim postupkom se iz raznih metalnih materijala izrađuju izdubljeni profili različitih oblika i dimenzija. Specifičnost samog procesa omogućava da se sa najmanjim brojem radnih operacija i uz minimalan otpadak dobiju izvučeni radni predmeti koji se kao takvi mogu neposredno upotrijebiti ili ugraditi u odgovarajući sklop. Postupak se najčešće izvodi u hladnom stanju oblikovanjem u više faza uslijed čega dolazi do intenzivnog ojačavanja materijala. Zbog toga se oblikovani dijelovi odlikuju znatno boljim mehaničkim osobinama. Pored toga, visoka tačnost izrađenih dijelova, kvalitet izrade i ponovljivost oblika čini ovaj postupak superiornijim u odnosu na druge varijante izrade u uslovima serijske proizvodnje. Složenost uslova obrade i mnoštvo uticajnih faktora, čine proces oblikovanja lima dubokim izvlačenjem veoma kompleksnim. Stoga je jako važno identificirati i efikasno odabrati ključne parametre oblikovanja pošto se projektovanje tehnologije i konstrukcija alata za duboko izvlačenje tradicionalno oslanja na literaturne preporuke i višegodišnje iskustvo inženjera. Za ove namjene danas su na raspolaganju i brojne softverske aplikacije koje olakšavaju realizaciju pojedinih faza oblikovanja. U radu je kroz primjer projektovanja tehnologije izrade lonca filtera ukazano na način izbora ključnih parametara oblikovanja i primjenu SolidWorks i SolidCAM aplikacija za izradu radnih elemenata alata. To u značajnoj mjeri doprinosi osiguranju visokog kvaliteta izradaka u postupku oblikovanja dubokim izvlačenjem u hladnom stanju, a za potrebe zahtijevne automobilske industrije.
Cite as:
Plančić I and Džulić E. (2021) Analiza uticajnih parametara na kvalitet oblikovanih proizvoda postupkom dubokog izvlačenja. Quality 2021 (S.Brdarević, S. Jašarević, editors)”, ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 17-19 June 2021., pp. 107-112
016-Q21-030


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles