Author(s):Keywords:
Sanin Hasanić, Alan Lisica (B&H)primarna prerada drveta, iskorištenje drveta, ljepljene masivne ploče
Abstract:
Zavarivački pogoni za izradu konstrukcija i sklopova zahtjevaju pored tehničkih aspekata (izbor optimalne tehnologije zavarivanja, režimi rada itd.) i organizacione aspekte, koji se ogledaju u optimiziranju proizvodne linije. Osnovni zadaci projektovanja proizvodnih linija su razrada tehnološkog procesa proizvodnje, određivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava svih neophodnih elemenata, razrada plana razmještaja svih elemenata proizvodnje, određivanje presjeka objekta i neophodnih sredstava. Pri zavarivačkoj proizvodnji je potrebna optimizacija svih elemenata koji se odnose na proces, objekte, opremu i kadrove kako bi se postigao zahtjevani kvalitet proizvoda te definisani obim proizvodnje uz minimalna ulaganja, i uz što veću produktivnost. Cilj rada je da se jasno i koncizno ukaže na najznačajnije aspekte modela organizacije zavarivačkog pogona, odnosno u radu je dat pregledan plan proizvodne linije uz definisano radno okruženje sa svim bitnim aspektima (postavljanje, pozicioniranje, privarivanje, pomoćna oprema, odvođenje gasova, oprema za predgrijavanje…)
Cite as:
Hasanić S and Lisica A. (2021) Istraživanje koeficijenata iskorištenja u primarnoj preradi drveta u Bosni i Hercegovini. Quality 2021 (S.Brdarević, S. Jašarević, editors)”, ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 17-19 June 2021., pp. 63-67
009-Q21-120


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles