Author(s):Keywords:
Sead Cvrk, Vera Kapetanović, Igor Petrović, Tatijana Dlabač, Špiro Ivošević (Montenegro)QMS, upravljanje rizicima i mogućnostima za dobro poslovanje, SWOT analiza
Abstract:
Jedan od glavnih faktora uspješnog poslovanja je stalno poboljšavanje procesa rada što ujedno predstavlja i ključnu odrednicu sistema upravljanja kvalitetom. Za dobru implementaciju sistema upravljanja kvalitetom unutar jedne institucje neophodno je kontinuirano praćenje i analiza uspješnosti ostvarivanja postavljenih ciljeva. Ovu analizu obavlja rukovodstvo, odnosno tim za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u saradnji sa svim zaposlenima. Treba naglasiti da je za postizanje tog cilja veoma bitna svijest svakog zaposlenog o važnosti pravilne i kontinuirane implementacije svih zahtjeva standarda.
U ovom radu je prikazana mogućnost unaprijeđenja poslovanja zasnovanog na upravljanju rizicima na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore. Prikazani su svi vodeći (glavni) rizici dobijeni SWOT analizom, kao i mogućnosti za dobrim poslovanjem koji proizilaze iz pomenutih rizika te korektivne mjere kojim se isti mogu smanjiti ili eliminisati. Primjenom metode analize i procjene rizika identifikovani su rizici prilikom planiranja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom u svim segmentima rada poslovne jedinice.
Cite as:
Sead Cvrk, Vera Kapetanović, Igor Petrović, Tatijana Dlabač, Špiro Ivošević (2023) Unaprijeđenje poslovanja zasnovano na upravljanju rizicima – studija slučaja Pomorski fakultet Kotor. Quality 2023 (S. Jašarević, S.Brdarević editors), ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 19-21 June 2023., pp. 7-12
002-Q23-063


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles